گجت کمپ,بزرگترین فروشگاه لوازم شکار در ایران - Part 2

شرکت گجت کمپ شکار فروش انواع تفنگ بادی کلت بادی,لوازم شكار,چاقو جيبي,لوازم كوهنوردي,لوازم ماهيگيري,دوربين دو چشمی,دوربین تفنگ

ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 20 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 19 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 24-6 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 12-3 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
5 حالت تغیر نور
طول 32 سانتی متر
وزن 570گرم
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 22.5 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع لامپ Q5
طول 15.3 سانتی متر
وزن 270 گرم
بزرگنمایی 32-8 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 24-6 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 41.3 کیلو گرم
سرعت خروج تیر از دهانه 43.1 متر برثانیه
وزن 1.8 کیلوگرم
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 10-3 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 30 میلیمتر
بزرگنمایی 10-3 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 30 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 25.39
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 13.43
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تخت
گرین 8.02
کالیبر 4.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.6 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 16.36
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 14.66
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گود
گرین 18.21
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی و سر گود ترکیبی
گرین 19.09
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 21.14
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گود
گرین 12.65
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 15.74
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 14
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 18
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تیز
گرین 16.05
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تیز
گرین 15.43
کالیبر 5.5 میلیمتر