گجت کمپ,بزرگترین فروشگاه لوازم شکار در ایران - Part 2

شرکت گجت کمپ شکار فروش انواع تفنگ بادی کلت بادی,لوازم شكار,چاقو جيبي,لوازم كوهنوردي,لوازم ماهيگيري,دوربين دو چشمی,دوربین تفنگ

ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون
قدرت 25 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 20 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 19 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 24-6 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 22.5 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
چراغ قوه پلیس سوئیچ دار
چراغ قوه پلیس
چراغ قوه سوئیچ دار
بزرگنمایی 32-8 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 24-6 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 41.3 کیلو گرم
سرعت خروج تیر از دهانه 43.1 متر برثانیه
وزن 1.8 کیلوگرم
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 32 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 10-3 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 30 میلیمتر
بزرگنمایی 10-3 برابر
قطر لنز 42 میلیمتر
قطر بدنه 30 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 25.39
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 13.43
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تخت
گرین 8.02
کالیبر 4.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.6 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 16.36
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 14.66
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گود
گرین 18.21
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی و سر گود ترکیبی
گرین 19.09
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 21.14
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گود
گرین 12.65
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 15.74
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 14
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 18
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تیز
گرین 16.05
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تیز
گرین 15.43
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تیز
گرین 7.56
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.43
کالیبر 5.5 میلیمتر
الیاف کتان و پلی استر
سایز قابل تنظیم
رنگ باتلاقی
برد موثر 2 کیلومتر
تعداد کانال ارتباطی 30
وزن 108 گرم
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 7.56
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تخت
گرین 15.43
کالیبر 5.5 میلیمتر