شماره تماس گجت کمپ
کراسبو ای کی آرچری ریسرچ کبرا آلومینیوم پیستول
نیروی لازم 36.28 کیلو گرم سرعت خروج تیر 53.34 متر برثانیه وزن 861 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کراسبو ای کی آرچری ریسرچ بالستیک ۴۱۰
نیروی لازم 90.7 کیلو گرم سرعت خروج تیر 124.9 متر برثانیه وزن 3.67 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین آلتیمیت کیلر
نیروی لازم 42.3 کیلو گرم سرعت خروج تیر58 متر برثانیه وزن 2.1 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین کراسبو رویال
نیروی لازم 41.3 کیلو گرم سرعت خروج تیر 43.1 متر برثانیه وزن 1.8 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین کراسبو دارک اوپس آرچری
نیروی لازم 22.7 کیلو گرم سرعت خروج تیر 43 متر برثانیه وزن 2 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین فلایینگ ولف
نیروی لازم 25 کیلو گرم سرعت خروج تیر 45 متر برثانیه وزن 2.2 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول