شماره تماس گجت کمپ
زوبین کراسبو رویال
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 41.3 کیلو گرم سرعت خروج تیر از دهانه 43.1 متر برثانیه وزن 1.8 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین کراسبو دارک اوپس آرچری
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 22.7 کیلو گرم سرعت خروج تیر از دهانه 43 متر برثانیه وزن 2 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین آلتیمیت کیلر
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 42.3 کیلو گرم سرعت خروج تیر از دهانه 58 متر برثانیه وزن 2.1 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
زوبین فلایینگ ولف
نیروی لازم جهت مسلح نمودن 25 کیلو گرم سرعت خروج تیر از دهانه 45 متر برثانیه وزن 2.2 کیلوگرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول