شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۸۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.5 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,660,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی – لمینیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان6,990,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ اس – اف اس بی (سفارشی)
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ اس کی – اف اس بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 35 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ اس
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۹۷ کاربین
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۹۰
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول