شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی والتر ماکسیماتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 70 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی والتر تریوس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی والتر پاروس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 31 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ گازی والتر ۱۲۵۰ دومیناتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول