شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی والتر تریوس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان720,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی والتر ماکسیماتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 70 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی والتر پاروس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 31 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ گازی والتر ۱۲۵۰ دومیناتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول