شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی سامیانگ سوماترا ۲۵۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت - ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی سامیانگ سوماترا ۷۰۰۰ گولدن سیور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 110-30 کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی سامیانگ سوماترا ۲۵۰۰ کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 80-25 کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول