شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی گامو کمو ویسپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان570,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۳۵۰ مگنوم
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 30 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,490,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو شادو ۱۰۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان410,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر آپاچی ۱۱۰۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۸۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.5 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,660,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو هانتر اس ای
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان900,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو ویسپر ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان550,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر آپاچی ۱۱۰۰ تی اچ
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان250,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۵۶
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,320,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ۱۲۵ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان650,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۳۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ گلکسی جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان980,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا استورم
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان950,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دراگون
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۳۵۰ ان-تک
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 32 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,690,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۵۴
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,150,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,030,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو سی اف ایکس رویال
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان950,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۳۵۰ مگنوم پنتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 30 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,540,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن استار جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ماوزر کا ۹۸
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 4.5 میلیمتر تومان2,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ استار
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,150,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,100,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ کامپکت
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,030,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ کامپکت استار
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان880,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن پریمیر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو بلک نایت
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان690,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۲۲۰ گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 21 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان610,000 مشاهده محصول
تفنگ گامو هانتر دی ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان790,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۱۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 17 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان620,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۲۲۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 21 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان660,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان440,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان350,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان930,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۴۷۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,840,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۳۶
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 17 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,230,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۴۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 20 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,198,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا ۳۵
ساختار شلیک فنر پیستون قدرت 17 ژول کالیبر 5.5 تومان1,220,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا تور گرین سوپریم جی آر اس
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 12 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان570,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا اتلانتیک
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا بلک ایگل
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان770,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان690,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان770,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۳۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان630,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو هانتر ۱۲۵۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 26 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,550,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی گامو ویسپر سی اف ار
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان800,000 مشاهده محصول