تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ دبلیو ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,450,000 تومان1,400,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,350,000 تومان1,300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان440,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان350,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان690,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان770,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۳۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان780,000 تومان630,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ۱۲۵ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان750,000 تومان650,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان دومیناتور ۲۰۰ دبلیو
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان930,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان دومیناتور ۲۰۰اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان830,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر آپاچی ۱۱۰۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان290,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۲۵ تی اچ
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۲۵ اسنایپر ورتکس
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 28.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,750,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان II
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گلاتیان III
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان III کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ لانگ
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 51 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ – ۱۰ کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ -۱۰ تاکتیکال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ اس بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ اس بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ اس بی – کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ اس بی الیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ ار بی الیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان استریکر ۱۰۰۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی-پی ۲
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 27 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان استریکر ۱۰۰۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول