شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی بنجامین مارودر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی بنجامین ۳۹۲
ساختار شلیک تفنگ پمپی قدرت 17 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بنجامین ان پی ایکس ال ۱۱۰۰
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 35 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی بنجامین دیسکاوری
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 32 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول