شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی ایر آرمز اس ۵۱۰ تی سی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی ایر ارمز اس ۵۱۰ اکسترا فک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی ایر ارمز اس ۴۱۰ تی دی آر کلاسیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی ایر آرمز اس ۲۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 27 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول