کپسول ۶٫۸ لیتری سیبر
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.8 لیتر تومان تومان1,150,000 مشاهده محصول
کپسول ۶٫۸ لیتری دراگر گیج دار
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.8 لیتر تومان تومان1,800,000 مشاهده محصول
کپسول ۶٫۸ لیتری فنزی
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.8 لیتر تومان تومان1,550,000 مشاهده محصول
کپسول ۶٫۸ لیتری لوکسفر
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 4.7 لیتر تومان تومان1,050,000 مشاهده محصول
کپسول ۶٫۸ لیتری فنزی
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.8 لیتر تومان تومان1,250,000 مشاهده محصول
کپسول ۶٫۷ لیتری اس ای کیو
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.7 لیتر تومان تومان1,580,000 مشاهده محصول
کیت شارژ پکنس
جنس بدنه کروم امکان استفاده برای انواع کپسول دارای گیج تومان تومان250,000 مشاهده محصول
کپسول ۶ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6 لیتر تومان تومان950,000 مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان تومان800,000 مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری لوکسفر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان تومان1,050,000 مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری دراگر ۲
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان تومان900,000 مشاهده محصول
کپسول ۱۰ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 10 لیتر تومان تومان900,000 مشاهده محصول
کپسول ۳ لیتری اسکات
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 3 لیتر تومان تومان650,000 مشاهده محصول
کپسول ۳ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 3 لیتر تومان تومان500,000 مشاهده محصول
کیت شارژ هاتسان
جنس بدنه برنج امکان استفاده برای انواع کپسول دارای گیج تومان تومان250,000 مشاهده محصول
کیت شارژ ترکیه ای
جنس بدنه برنج امکان استفاده برای انواع کپسول دارای گیج تومان تومان250,000 مشاهده محصول
کپسول ۴ لیتری دراگر ۲
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 4 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۶ لیتری دراگر ۲
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۶ لیتری فنزی
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۴ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 250 بار حداکثر ظرفیت کپسول 4 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۱۸ لیتری کامپوزیت
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 18 لیتر تومان1,765,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۱۴ لیتری کامپوزیت دراگر
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 14 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۱۲ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 12 لیتر تومان880,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۱۰ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 10 لیتر تومان780,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان795,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۶ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6 لیتر تومان60,0000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۶ لیتری کامپوزیت دراگر
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6 لیتر تومان1,795,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۴ لیتری
جنس بدنه فولادی حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 4 لیتر تومان895,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۴ لیتری
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 4 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۳ لیتری کامپوزیت ایفکس
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 3 لیتر تومان695,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کیت شارژ فونکس
جنس بدنه برنج امکان استفاده برای انواع کپسول دارای گیج تومان160,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تلمبه ۳ زمانه اف ایکس
جنس بدنه آلومینیوم مناسب جهت تفنگ های پی سی پی گیج نمایش فشار تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تلمبه هاتسان
جنس بدنه آلومینیوم مناسب جهت تفنگ های پی سی پی گیج نمایش فشار تومان525,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری کامپوزیت
جنس بدنه آلیاژ کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان1,680,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری کامپوزیت دراگر
جنس بدنه آلیاژ کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۹ لیتری
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 9 لیتر تومان880,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۷ لیتری کامپوزیت
جنس بدنه آلیاژ کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 7 لیتر تومان1,580,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۷ لیتری دراگر
جنس بدنه آلیاژ فولاد حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 7 لیتر تومان1,430,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کپسول ۶٫۸ کامپوزیت
جنس بدنه کامپوزیت حداکثر فشار درون کپسول 300 بار حداکثر ظرفیت کپسول 6.8 لیتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول