سیبل جیمکس (۲) ۲۰ عددی
ابعاد 34*29 سانتیمتر ضخامت 300 میکرون جنس کاغذ ضخیم تومان تومان57,000 مشاهده محصول
سیبل جیمکس (۲) ۱۰ عددی
ابعاد 34*29 سانتیمتر ضخامت 300 میکرون جنس کاغذ ضخیم تومان تومان30,000 مشاهده محصول
سیبل جیمکس ۲۰ عددی
ابعاد 34*29 سانتیمتر ضخامت 300 میکرون جنس کاغذ ضخیم تومان تومان57,000 مشاهده محصول
سیبل جیمکس ۱۰ عدده
ابعاد 34*29 سانتیمتر ضخامت 300 میکرون جنس کاغذ ضخیم تومان تومان30,000 مشاهده محصول
سیبل تیر اندازی متحرک مدل اردک
جنس بدنه فولاد مجهز به آهن ربا دارای 5 هدف تومان تومان280,000 مشاهده محصول
سیبل تیراندازی کاغذی
مناسب فاصله 10 الی 30 متر مدل دایره کاغذ مقاوم تومان تومان400 مشاهده محصول
سیبل تیر اندازی متحرک
جنس بدنه فولاد دارای 3 مدل مختلف قابلیت جدا شدن قطعات تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سیبل تیراندازی متحرک گامو مدل سنجاب
جنس بدنه فولاد مجهز به آهنربا دارای 5 حالت مختلف تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سیبل تیراندازی متحرک گامو مدل گراز
جنس بدنه فولاد مجهز به آهنربا دارای 5 حالت مختلف تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سیبل تیراندازی متحرک گامو مدل دلوکس اسنایپر
جنس بدنه فولاد مجهز به آهنربا دارای 12 حالت مختلف تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول