شماره تماس گجت کمپ
پایه تفنگ طرح هریس بلند
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 58.4 سانتی متر وزن 416 گرم تومان280,000 مشاهده محصول
پایه تفنگ یو تی جی لیاپرس
جنس پایه پلاستیک طول حالت باز شونده 32 سانتی متر وزن 150 گرم تومان35,000 مشاهده محصول
پایه تفنگ طرح هریس کوچک
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 28 سانتی متر وزن 315 گرم تومان180,000 مشاهده محصول
پایه تفنگ ونگارد پورتا-آیم
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 32 سانتی متر وزن 1043 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ ونگارد کوئست تی ۶۲ یو
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 160 سانتی متر وزن 1000 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ ونگارد کوئست بی ۳۸
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 96.5 سانتی متر وزن 520 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ اهرمی مینی
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 27 سانتی متر وزن 278 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ اهرمی ۱
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 39.5 سانتی متر وزن 333 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ اهرمی ۲
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 25.5 سانتی متر وزن 266 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ هریس بلند
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 68.5 سانتی متر وزن 545 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ هریس متوسط
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 58 سانتی متر وزن 538 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ هریس کوچک
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 23 سانتی متر وزن 284 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ ونگارد کوئست بی ۶۲
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 157.5 سانتی متر وزن 680 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ گابلر پاد ۱
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 81 سانتی متر وزن 317 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ گابلر پاد ۲
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 83 سانتی متر وزن 500 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ هند گریپ
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 25 سانتی متر وزن 313 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پایه تفنگ میلیتاری تاکتیکال
جنس پایه آلومینیوم طول حالت باز شونده 30 سانتی متر وزن 203 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول