لیزر اسکوپ
قدرت 5 مگا وات برد 300 متر وزن 127 گرم تومان تومان158,000 مشاهده محصول
لیزر جنتیک ان دی ۳
قدرت 18 مگا وات برد 250 متر وزن 158 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر جنتیک ان دی ۴۰*۳
قدرت 40 مگا وات برد 400 متر وزن 345 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر جنتیک ان دی ۵۰*۳
قدرت 50 مگا وات برد 400 متر وزن 382 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر برونس
قدرت 5 مگا وات برد 150 متر وزن 120گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تپانچه والتر
قدرت 5 مگا وات برد 100 متر وزن 110 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر کا ال دی جی
قدرت 5 مگا وات برد 100 متر وزن 95 گرم تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول