شماره تماس گجت کمپ
لیزر تفنگ اسپیک
قدرت 5 مگا وات برد 300 متر وزن 94 گرم تومان145,000 مشاهده محصول
لیزر تفنگ جنتیک ان دی ۳
قدرت 18 مگا وات برد 250 متر وزن 158 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تفنگ جنتیک ان دی ۴۰*۳
قدرت 40 مگا وات برد 400 متر وزن 345 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تفنگ جنتیک ان دی ۵۰*۳
قدرت 50 مگا وات برد 400 متر وزن 382 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تفنگ برونس
قدرت 5 مگا وات برد 150 متر وزن 120گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تفنگ اسکوپ
قدرت 5 مگا وات برد 300 متر وزن 127 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تپانچه والتر
قدرت 5 مگا وات برد 100 متر وزن 110 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
لیزر تفنگ کا ال دی جی
قدرت 5 مگا وات برد 100 متر وزن 95 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول