شماره تماس گجت کمپ
برسایتر مکانیکال
کالیبر های قابل استفاده 12.7-4.5 طول 12.5 سانتی متر وزن 907 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر ایکس دی اپتیکس
کالیبر های قابل استفاده 12.7-4.5 طول 15.49 سانتی متر وزن 100 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر یونی ورسال
کالیبر های قابل استفاده 12.7-4.5 طول 15.5 سانتی متر وزن 36.8 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر برسایتر آکوریت
کالیبر های قابل استفاده 12.7-4.5 طول 15.5 سانتی متر وزن 60 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر ۲۷۰
کالیبر های قابل استفاده 6.8 طول 7.6 سانتی متر وزن 23 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر بوشنل یونیورسال
کالیبر های قابل استفاده 12.7-4.5 طول 15.24 سانتی متر وزن 68 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
برسایتر بوشنل
کالیبر های قابل استفاده 11.43-4.5 طول 12.5 سانتی متر وزن 890 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول