شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی کرال پانچر ان پی ۰۱
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 32.5 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی ویکتور ۱۰۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 25 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان840,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا اریون
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,280,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان نوا- تاکتیکال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان نوا- کامپکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,900,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بولباس کیو ای – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بولباس کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,700,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر مگا
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر نیمه اتوماتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 50 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر جامبو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 50 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر بریکر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,590,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۵۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 48 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان6,990,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۵۰۰ سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 48 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان6,245,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۴۰۰ چوبی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان6,550,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۴۰۰ سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان5,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کریکت استاندارد تاکتیکال چوبی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان5,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گلادیوس
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,950,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس ایمپکت سیلور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس بابکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,000,000 مشاهده محصول
III تفنگ بادی هاتسان گلاتیان
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اشتایر هانتینگ ۵ نیمه اتوماتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان12,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت وولورین های لایت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان10,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وولکان تاکتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 48 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان8,300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اشتایر ال جی ۱۱۰ اچ پی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان10,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر بیگ مکس
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 50-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,950,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر پیت بول
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 50-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,000,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر مگا سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,400,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس ایمپکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ دبلیو ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,300,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,600,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ اس بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,800,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر بریکر سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,590,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر پرو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی ادگان ماتادور – لانگ
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 50 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان8,300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی – لمینیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان6,990,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی بی اس ای – آر ۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان4,750,000 مشاهده محصول
IV تفنگ بادی هاتسان گالاتیان
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,800,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ اس بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,600,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس گلادیاتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی سامیانگ سوماترا ۲۵۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت - ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی بی اس ای بوکانیر اس ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 35 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,180,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا پی ۱۰۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس بلیزارد اس ۱۰ – سفارشی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 60 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی والتر ماکسیماتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 70 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس اسپید – سفارشی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 90 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول