تفنگ بادی اف ایکس ایمپکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان7,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس بابکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,800,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر مگا
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان1,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر پرو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان1,700,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر بریکر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان1,800,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس بلیزارد اس ۱۰ – سفارشی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 60 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی ادگان ماتادور – لانگ
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان8,600,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی – لمینیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,990,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی بی اس ای – آر ۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان4,600,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اشتایر ال جی ۱۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان10,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۵۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 48 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,990,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۵۰۰ سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 48 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,280,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۴۰۰ سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان5,450,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس رویال ۴۰۰ چوبی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان6,550,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دیانا P1000
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان3,585,000 تومان3,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اف ایکس گلادیاتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان7,500,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ تی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان5,900,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ دبلیو ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,450,000 تومان1,400,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,350,000 تومان1,300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی بی اس ای بوکانیر اس ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 35 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومان2,100,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس اسپید – سفارشی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 90 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس بلیزارد اس ۱۰ اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی ایر آرمز اس ۵۱۰ تی سی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی بنجامین مارودر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی کرال پانچر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 45-16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ گازی والتر ۱۲۵۰ دومیناتور
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس بلیزارد اس ۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی وایرخ ۱۰۰ اس – اف اس بی (سفارشی)
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی سامیانگ سوماترا ۲۵۰۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 100-20 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی اوانیکس ویندی سیتی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی کریکت استاندارد تاکتیکال چوبی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی کریکت استاندارد تاکتیکال سنتتیک
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,750,000 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان II
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گلاتیان III
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان III کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ لانگ
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 51 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ – ۱۰ کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ -۱۰ تاکتیکال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان0 تومانکالا ناموجود مشاهده محصول