شماره تماس گجت کمپ
کیف کمک های اولیه ۱
دارای 9 ابزار کاربردی ابعاد 25x15 سانتیمتر وزن 680 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کیف کمک های اولیه ۲
دارای 20 ابزار کاربردی ابعاد 30x15 سانتیمتر وزن 720 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کیف کمک های اولیه مدیکال
دارای 23 ابزار کاربردی ابعاد 40x35 سانتیمتر 800 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کیف کمک های اولیه ۳
دارای 5 ابزار کاربردی ابعاد 17x15 سانتیمتر وزن 453 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
پد گرمایی دست
تعداد پد 2 عدد مدت زمان قابل استفاده 10 ساعت وزن 10 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول