شماره تماس گجت کمپ
قطب نما کامنگا ۳ اچ
جنس بدنه آلومینیوم ابعاد 8x5.8x2.8 سانتیمتر وزن 155 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
قطب نما میلیتاری آرمی جئولوژی
جنس بدنه آلومینیوم ابعاد 8.5x7.3x3 سانتیمتر وزن 180 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
قطب نما لنساتیک
جنس بدنه آلومینیوم ابعاد 7.6x5.1x2.54 سانتیمتر وزن 57 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
قطب نما میلیتاری ارتشی
جنس بدنه آلومینیوم ابعاد 8x5.8x2.8 سانتیمتر وزن 155 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
قطب نما دلوکس مارچین
جنس بدنه آلومینیوم ابعاد 7.56x6.66x3.1 سانتیمتر وزن 78.8 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول