شماره تماس گجت کمپ
فاصله یاب بوشنل ۳۲×۷
قطر لنز 32 میلیمتر بزرگنمایی 7 برابر محدوده اندازه گیری 1200-5 متر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
فاصله یاب بوشنل ۲۵×۱۰
قطر لنز 25 میلیمتر بزرگنمایی 10 برابر محدوده اندازه گیری 700-5 متر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
فاصله یاب اپتیک ۲۵*۸
قطر لنز 25 میلیمتر بزرگنمایی 8 برابر محدوده اندازه گیری 2000-20 متر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
فاصله یاب ویژن کینگ ۲۵×۶
قطر لنز 25 میلیمتر بزرگنمایی 6 برابر محدوده اندازه گیری 800-5 متر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
فاصله یاب هاوک ۲۵×۶
قطر لنز 25 میلیمتر بزرگنمایی 6 برابر محدوده اندازه گیری 8000-5 متر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول