شماره تماس گجت کمپ
دوربین تک چشمی کامت ۴۰*۱۶
بزرگنمایی 16 برابر قطر لنز 40 میلیمتر وزن 350 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تک چشمی مونوکولار ۳۲*۱۲
بزرگنمایی 12 برابر قطر لنز 32 میلیمتر وزن 70 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تک چشمی مارینس کوپر ۴۰*۳۰
کالا بزرگنمایی 30 برابر قطر لنز 40 میلیمتر وزن 207 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تک چشمی بایگیش ۴۵*۱۲
بزرگنمایی 12 برابر قطر لنز 45 میلیمتر وزن 335 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تک چشمی مونوکولار ۳۰*۶
بزرگنمایی 6 برابر قطر لنز 30 میلیمتر وزن 218 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تک چشمی لئوپولد ۶۰*۴۵-۱۵
بزرگنمایی 45-15 برابر قطر لنز 60 میلیمتر وزن 1550گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول