شماره تماس گجت کمپ
سنسور دورکننده حیوانات آوکمن
قدرت صدا 150 دسی بل برد موثر 12 متر وزن 40 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سنسور دور کننده حیوانات آوکمن سوپر اولترا سونیک
قدرت صدا 135 دسی بل برد موثر 12 متر وزن 55 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سنسور دور کننده حیوانات آوکمن زرد
قدرت صدا 150 دسی بل برد موثر 12 متر وزن 40 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
سنسور دور کننده حیوانات پریداتور
قدرت صدا 150 دسی بل برد موثر 15 متر وزن 95 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول