شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی بی اس ای – آر ۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان4,750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی بی اس ای بوکانیر اس ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 35 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,180,000 مشاهده محصول