شماره تماس گجت کمپ
کمان تیراندازی تانگژیان یی جیان
ساختار کمان ریکرو قدرت کشش کمان 15.8-12.7 کیلوگرم وزن 1152 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کمان تیراندازی رجیم – رد لیون ایکس تی ۱۰۰
ساختار کمان ریکرو قدرت کشش کمان 21.7-10.8 کیلوگرم وزن 1147 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
ست کمان تیراندازی آرچری
ساختار کمان ریکرو قدرت کشش کمان 13.6 کیلوگرم وزن 1101 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
کمان تیر اندازی رجیم-ماتریکس
ساختار کمان ریکرو قدرت کشش کمان 18.14-5.44 کیلوگرم وزن 1075 گرم تومانکالا ناموجود مشاهده محصول