تفنگ بادی کراسمن ۷۶۰ پمپ مستر
ساختار شلیک تفنگ پمپی قدرت 8 ژول کالیبر 4.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی مارلین کابوی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون سرعت 99 متر بر ثانیه کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول