تفنگ بادی وبلی ریدر ۱۰
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 32 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول