شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی نوریکا دراگون
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا استورم
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,050,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا تور گرین سوپریم جی آر اس
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 12 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان568,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا اتلانتیک
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا بلک ایگل
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان840,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا ۵۶
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 7.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا شوتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 8.7 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا تیتان
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 8.7 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا مارویک
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دریم هانتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دریم رایدر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول