شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی نوریکا استورم
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان950,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دراگون
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا تور گرین سوپریم جی آر اس
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 12 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان570,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا اتلانتیک
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا بلک ایگل
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان770,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا مارویک
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا ۵۶
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 7.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا شوتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 8.7 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا تیتان
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 8.7 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دریم هانتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی نوریکا دریم رایدر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 22.3 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول