شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی دای استیت وولورین های لایت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان10,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت وولورین بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت وولورین سی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت رنگید
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.5 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت پولسار
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 47.5 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی دای استیت هانتسمن
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول