لباس استتار جنگلي
قیمت : کالا ناموجود تومان

 


لباس استتار جنگلی برای همگان و با هر لباس زیری قابل پوشیدن و تنظیم سایز است

مشتریان عزیز کلاه نقاب دار با لباس استتار همراه نمی باشد زیرا خود دارای کلاه مخصوص از جنس و پارچه خود است

پاسخ دهید