قیمت انواع تفنگ های شکاری

قیمت انواع تفنگهای شکاری

نوع سلاح قیمت ها به (ریال)

فروشگاه گجت کمپ در زمینه تفنگ شکاری فعالیت نمیکند یعنی مجوز فروش تفنگ های شکاری را ندارد

نخجیر یک لول منبت ۵۸۶۸۰۰۰

نخجیر یک لول ساده ۵۲۵۰۰۰۰
نخجیر دو لول منبت ۹۲۱۵۵۰۰
نخجیر دو لول ساده ۸۷۰۰۵۰۰
تفنگ سیاوش ۴۴۷۷۵۰۰
پنج تیر مخصوص (صیاد) ۱۷۸۶۷۵۰۰
پنج تیر معمولی (صیاد) ۱۶۸۳۷۵۰۰
دو لول روی هم تک ماشه (ترکیه) ۲۷۷۵۵۵۰۰
تک لول (روسیه) ۱۱۱۷۲۵۰۰
دو لول روی هم با پوکه پران (روسیه) ۳۱۲۵۷۵۰۰
دو لول کنارهم با پوکه پران (روسیه) ۱۸۸۹۷۵۰۰

نخجیر۳(۲۷۰) ۱۳۷۴۷۵۰۰

قیمت سلاح , قیمت تفنگ شکار,قیمت تفنگ,قیمت تفنگ شکاری,شکار,لوازم شکار,اسلحه شکاری,تفنگ شکاری,فروشگاه شکار,سلاح ایرانی,لیست قیمت,قیمت سلاح ایران,نخجیر یک لول,قیمت سلاح دولتی,نخجیر دو لول,پنج تیر صیاد,دو لول روی هم ترکیه,دو لول روی هم روسیه

قیمت ها یه رز نیست اطلاعی در مورد قیمت تفنگ های شکاری در دست نیست زیرا گجت کمپ مجاز به فروش تفنگ شکاری نمی باشد