گجت کمپ,بزرگترین فروشگاه لوازم شکار در ایران

شرکت گجت کمپ شکار فروش انواع تفنگ بادی کلت بادی,لوازم شكار,چاقو جيبي,لوازم كوهنوردي,لوازم ماهيگيري,دوربين دو چشمی,دوربین تفنگ

ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 44.3 -16 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 44.3 -16 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 44.3 -16 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 42.6 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 48 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 48 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون
قدرت 22 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 21 ژول
کالیبر 4.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 24 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 21 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 18 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 50 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 16-4 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
بزرگنمایی 9-3 برابر
قطر لنز 40 میلیمتر
قطر بدنه 25 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 16.36
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.43
کالیبر 5.5 میلیمتر
جنس بدنه آلیاژ فولاد
حداکثر فشار هوای درون کپسول 300 بار
حداکثر ظرفیت کپسول 4 لیتر
جنس بدنه آلیاژ فولاد
حداکثر فشار هوای درون کپسول 250 بار
حداکثر ظرفیت کپسول 3 لیتر
الیاف برزنت
تعداد جیب 1 عدد
تعداد فضای خالی 1 عدد
الیاف برزنت
تعداد جیب 1 عدد
تعداد فضای خالی 1 عدد
الیاف مخمل
تعداد جیب 1 عدد
تعداد جیب 1 عدد
جنس پایه آلومینیوم
طول درحالت باز شونده 32 سانتی متر
وزن 1043 گرم
جنس پایه آلومینیوم
طول درحالت باز شونده 96.5 سانتی متر
وزن 520 گرم
جنس پایه پلاستیک
طول درحالت باز شونده 32 سانتی متر
وزن 150 گرم
الیاف برزنت
طول 0 سانتیمتر
ارتفاع 0 سانتیمتر